Portalnyheter

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

VEKTERFAGET

Velkommen til introduksjon til sikkerhetsbransjen.

Kandidaten vil i dette kurset få kjennskap til hele vekterutdanning som er et krav til regodkjenning av vektere etter vaktvirksomhetsloven §9 - 

§ 9.Krav til utdanning

Den som skal utføre ansvarlig vakttjeneste, må ha gjennomført godkjent utdanning for vektere. Slik utdanning skal bestå av

a)en teoretisk del gjennomført før ansettelse,
b)praksisopplæring i vakttjeneste, herunder objektopplæring,
c)oppsummerende teorikurs og avsluttende eksamen,
d)eventuell tilleggsutdannelse for utførelse av spesialtjeneste og
e)bestått regodkjenning hvert 4 år.

Vaktvirksomhetsforskriften §11 - 

§ 11.Regodkjenning av grunndelen

Regodkjenningsprøve for grunndelen skal avlegges og bestås innen fire år etter bestått eksamen eller regodkjenningsprøve. Den enkelte virksomhet skal bidra til at ansatte vektere til enhver tid har nødvendig utdanning og kunnskap til å utføre tildelte oppgaver på forsvarlig måte.


Læringskrav for verditransportopplæring

Etter endt opplæring skal deltakerne kunne:

  1. Vurdere risiko av eget arbeid. 
  2. Gjøre rede for de yrkesetiske kravene som stilles til den som utfører verditransport. 
  3. Utføre verditransport i henhold til gjeldende regler og prinsipper.
  4. Bruke virksomhetens utstyr og kjøretøy i henhold til instruks 
  5. Gjenkjenne, vurdere og rapportere mistenkelig oppførsel og uønsket opptreden. 
  6. Håndtere situasjoner på en slik måte at konsekvensen av uønskede hendelser reduseres. 
  7. Gjennomføre egenkontroll av verditransportkjøretøyet. 
  8. Gjøre rede for virksomhetens instruks om politikontroller og kunne handle i henhold til denne. 
  9. Gjøre rede for mulige helsemessige konsekvenser av ran / trussel situasjoner og beskrive virksomhetens plan for ettervernarbeidet. 
  10. Utføre brannforebyggende arbeid knyttet til kjøretøy.